Osvěžení na závěr: Mozaika z pohoří Byrranga. Toto pohoří leží ještě kousek na sever od Putoran, na Tajmyrském poloostrově. Některé znaky reliéfu jsou velice podobné Putoraně, celkově jsou ale hory Byrranga nižší a pokrývá je pouze tundra. Rozhodně ale mají svoje kouzlo...

                                                                                                                                                                             

Putorana    Fotky    Více fotek z Putorany